Ustaw jako stronę startow±
Dodaj do folderu ulubione
Poleć nas
: Aktualno¶ci :   : Historia parafii :   : Nabożeństwa :   : Kontakt :   : Sanktuarium MB :
List Arcybiskupa
List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia


Umiłowani wierni archidiecezji częstochowskiej.

W pierwszą niedzielę września oczy nasze zwrócone są w szczególny sposób na dzieci i młodzież. To ona po wakacjach znowu wypełniać będzie sale i dziedzińce szkolne, by zdobywać wiedzę potrzebną do godnego życia, uczyć się mądrości i kształtować swoje człowieczeństwo. Będzie to miało miejsce na wszystkich lekcjach i ćwiczeniach szkolnych, w szczególny sposób na lekcjach religii. Bardzo kochamy dzieci i młodzież, i czujemy odpowiedzialność za ich wychowanie dla Boga i ludzi w duchu patriotyzmu. Biskupi w całej Polsce kierują dziś do młodych słowa listu. W naszej archidiecezji będzie on odczytany w najbliższą niedzielę, dziś bowiem pragnę się zwrócić do Was wszystkich umiłowani wierni, również do Was drogie dzieci i kochani młodzi, z serdecznym zaproszeniem na wielką uroczystość koronacji papieską koroną cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia, Oblubienicy Ducha Świętego w Bęczkowicach i na Pociesznej Górce. Koronacji dokona Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski w otoczeniu biskupów, kapłanów, alumnów, osób życia konsekrowanego i rzesz wiernych. To wyjątkowo wielka i historyczna uroczystość dla Kościoła częstochowskiego. Tak się składa, że dokładnie 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 290 lat temu włożono diademy papieskie na skronie Matki Bożej z Dzieciątkiem na Jasnej Górze. Po tylu latach, koronować będziemy w siódmym już miejscu archidiecezji wizerunek Matki Najświętszej. W sobotę 8 września, o godz. 9.30 wyruszy procesja ze słynącym łaskami obrazem, z Bęczkowic do ołtarza koronacyjnego na Pociesznej Górce, gdzie w czasie sumy o godz. 11-tej dokona się ta wielka dla nas ceremonia koronacji.

Wieki na nią czekały. Do Bęczkowic istniejących już w XIII wieku, od XVII wieku podążali pielgrzymi, by się modlić przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Obraz słynął łaskami już od 1624 roku. Przychodzili do Maryi Matki do Bęczkowic, a potem na Pocieszną Górkę pielgrzymi z daleka i z bliska. Przybywali zwłaszcza na dwa dni Zielonych Świąt. Stąd obraz Matki Bożej Bęczkowickiej będzie czczony pod imieniem Oblubienicy Ducha Świętego Pocieszyciela. Lud Boży doznawał tutaj tak wiele pociechy przed tym świętym obrazem, że całe wzgórze nazwano „Pocieszną Górką”. Obecnie na wzgórzu tym powstała obudowana kapliczkami droga krzyżowa zbudowana przez wiernych Bęczkowic, pod kierunkiem Księdza Andrzeja Banaszka i Ojców: Przemysława Lutyńskiego i Henryka Szymańskiego z Instytutu Szensztackiego. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.

Zaiste, święte i bardzo piękne widowiskowo to miejsce, przygotowane jest również do ćwiczeń duchownych zarówno w dużej świątyni w Bęczkowiczach, jak i w plenerze na wzgórzu. W pięknej kaplicy w kościele w Bęczkowicach czczony jest obraz Maryi Wniebowziętej z XVII wieku, który zostanie ukoronowany, a na Górce Pociesznej również śliczny obraz Niepokalanej z XIX wieku. Naprawdę można się w tym świętym miejscu spotkać z Matką Bożą, dużo wymodlić i co również bardzo ważne, przeżyć głęboko mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bęczkowice stały się sanktuarium maryjnym i pasyjnym.

Umiłowani wierni z całej archidiecezji, również z okolic Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa, Praszki i Wielunia.

Bardzo serdecznie Was zapraszam do Bęczkowic i na Pocieszną Górkę. Najpierw gorąco wzywam do wzięcia udziału w samych uroczystościach koronacyjnych. Sobota jest dniem wolnym od pracy, a dla księży sposobnym, bo nie mają w godzinach dopołudniowych u siebie Mszy świętych ani nabożeństw. Proszę się dobrze zorganizować autokarami, samochodami, czy pieszo z pobliskich okolic. Matka Boża Pocieszenia oczekuje na wszystkich. Tak wiele Jej zawdzięczamy, tak bardzo potrzebujemy Jej macierzyńskiej pomocy. Okażmy Jej dziecięce serca, przybądźmy bardzo licznie. Oczywiście, wierni regionu radomszczańskiego powinni szczególnie ochoczo na ten apel odpowiedzieć, ale powtarzam, koronacja jest papieska dla całej archidiecezji a nawet Polski, a nie tylko dla jednego regionu.

Koronacja to wyjątkowego rodzaju oddawanie czci Maryi. Spełniają się ze szczególną wyrazistością słowa Matki Najświętszej wypowiedziane na progu domu św. Elżbiety, które też odnosimy do Maki Bożej Wniebowziętej:

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,

Oto bowiem odtąd błogosławić Mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 46-48).

Koronowanie obrazów Matki Bożej na ziemi uzmysławia nam to, że najpiękniejszy człowiek, który nie był Bogiem jak Chrystus, za pokorną służbę, za miłość bezgraniczną do Boga i ludzi, za to, że uwierzyła słowu Bożemu – została wyniesiona przez Boga nad wszystkich ludzi i aniołów. Dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno wykazuje, że kto się uniża, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie uniżony. Jakże ważna jest pokora wobec Boga i duch służby bliźnim. Wyniesienie Maryi w niebie, czego znakiem diadem na obrazie, nie możemy rozumieć na sposób ludzki, bo królestwo Boże nie jest z tego świata (por. J 18, 16). Matka Najświętsza stała się Królową miłosierdzia w Królestwie Jej Syna i jako Królowa służy nam po macierzyńsku. Uczy nas w ten sposób, że służyć Bogu to znaczy królować. Również my, Jej dzieci, powinniśmy sobie nawzajem służyć w miłości: w życiu zawodowym, środowiskowym a zwłaszcza rodzinnym. Gdy kochamy, potrafimy służyć. Maryja Matka pięknej miłości, kocha nas i dlatego chętnie nam służy. Uciekajmy się do Niej po pomoc.

Zwracam się również do parafii, rodzin i różnych grup, żeby wpisali sobie do programów pielgrzymowania to nowe miejsce święte. Wyobrażam sobie, że jeszcze w tym roku i w przyszłym każda parafia nawiedzi to nowe sanktuarium z ukoronowanym obrazem. Zachęcam rodziny i pojedyncze osoby, by tam przychodziły się modlić. Okolica podpiotrkowska, pełna lasów i jezior, sprzyja nie tylko odpoczynkowi, ale i refleksji modlitewnej. Maryja Pocieszenia gotowa jest Wam służyć macierzyńską pociechą. Oblubienica Ducha Świętego Pocieszyciela będzie Wam wypraszać zbawcze pocieszenie i siedem darów Ducha Świętego tak potrzebnych w życiu. Wniebowzięta z Bęczkowic będzie porywała serca nam do nieba i uczyła nas nadziei. Niepokalana z Pociesznej Górki będzie wzywać do walki z grzechem. Potrzebuje Ona jednak z naszej strony otwarcia serca, wiary pokornej i dobrej woli.

Na koniec pragnę Wam powiedzieć umiłowani diecezjanie, że w czasie koronacji na Pociesznej Górce w Bęczkowicach jeszcze raz zawierzę Was Najdobrotliwszej Matce. Przyjdźcie licznie na ten dzień i potem korzystajcie z tego miejsca łaski. Dzieciom, młodzieży, zatroskanym o ich wychowanie rodzicom i nauczycielom z serca błogosławię i oddaję pod opiekę Maryi Oblubienicy Ducha Świętego Pocieszyciela.Oddany w Panu

(-) + Stanisław Nowak

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, dnia 30 sierpnia 2007 roku.


Odwiedzin: 3612       Copyrights © Ko¶ciół parafialny Zesłania Ducha ¦więtego by Mateusz Krasoń.      Administracja
Ofiary:
Nazwa odbiorcy : Parafia Rzymskokatolicka w Bęczkowicach
Numer Konta : 41 1320 1449 2646 3922 2000 0001
Tytułem : dar na cele kultu religijnego
Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!
Strona internetowa Sanktuarium Maryjnego oraz Ko¶cioła parafialnego w Bęczkowicach Sanktuarium maryjne pielgrzymka vota wota votum dziękczynne NMP Pocieszenia Naj¶więtsza Maryja Panna kapliczka maryjna
ko¶ciół parafialny w Bęczkowicach Pocieszna Górka k. Gorzkowic parafia Bęczkowice dekanat Gorzkowice archidiecezja częstochowska o. Przemysław Lutyński o. Henryk Szymański Akcja Katolicka uzdrowienia wstawiennictwo Matki Bożej koronacja obrazu MB parafia pod wezwaniem Zesłania Ducha ¦więtego